Postup prací na Czech Photo Centre – stav ke dni 8.7.2016

8. Červenec 2016

Stavba úspěšně pokračuje, každý si již dokáže lehce představit jednotlivé části  - kavárnu, galerii a workshopovou místnost. Uzavřeli jsme partnerství s firmami CEWE color, FOMEI a Olympus.