Často kladené dotazy (FAQ)

PROČ pravidla obsahují formulaci že Společnost Czech Photo, o.p.s. je oprávněna nabytá práva v celku či jednotlivě poskytnout dále třetí osobě?

Je to pro tyto případy:

  1. Některé výstavy CPP, můžeme spolupořádat s partnerem - například výstava vycestuje do zahraničí a spolupořadatelem bude zahraniční galerie/výstavní síň, která bude chtít některé fotografie samostatně užít k propagaci výstavy. Takové užití bude vést bezesporu k podpoře soutěže, ale výstavu bude propagovat svými kanály právě spolupořadatel. A k tomu mu musíme poskytnout práva. Takovým dlouholetým příkladem jsou Česká Centra, či u nás výstavy v Příbrami či Valašském Meziříčí, které Czech Press Photo propagují.
  2. Dále fotografie bude chtít použít partner/sponzor soutěže, který soutěž podporuje – letos máme ceny: Grant Prahy (město), ČTK, UHNCR, Výbor dobré vůle, nadace Olgy Havlové, Canon pro mladé. Protože tyto instituce/firmy ceny sponzorují, budou je chtít také prezentovat svými kanály. Potom i v tomto případě CP o.p.s jim – třetí osobě - může oprávnění poskytnout.

Bylo tomu tak vždycky i v předchozích letech, psáno mezi řádky. Letos se snažíme s novým webem a pozměněnými pravidly jen vše zpřehlednit.

Oprávnění k užití fotografií je vždy jen ve spojení s „podporou a propagací soutěže“, jak uvádějí licenční podmínky. Je tedy lichá obava, že by mohly být snímky užity například primárně ke komerčním účelům jakéhokoli subjektu, který nemá žádnou souvztažnost k soutěži.

PROČ se platí do soutěže CPP vstupní poplatek?

Poplatek 800 Kč - většině fotografů ušetří velké náklady na vyrobení fotek – např. v předchozích ročnících zaslané 3 série po 9 fotkách -> při nejmenším možném formátu 30x45, vyrobeno nejlevněji cca 99 Kč -> celkové náklady 2673 Kč. Od loňského ročníku můžete zaslat celkově až 90 fotografií (10 sérií po maximálním počtu 9 fotografií) za jednotný poplatek 800.

Ze získaných prostředků za vstupní poplatky CPP fotografie na finální výstavu nechá vytisknout v jednotném formátu. Různorodost vystavených fotografií mnoho lidí dříve výstavě na Staroměstské radnici vyčítalo.

Lze přihlásit stejný soutěžní příspěvek do více kategorií?

Ne, s výjimkou prací ucházejících se o grant Prahy. Jedná se o zvláštní cenu a takový příspěvek lze přihlásit současně i do jedné ze základních kategorií Czech Press Photo. Příspěvek musí být v tomto případě nahrán 2x.

Od jakého věku se mohu soutěže zúčastnit?

Jedná se o soutěž, která je primárně určena pro profesionální fotografy a studenty příbuzných oborů. Dále je v pravidlech určeno, že přihlašovaná fotografie má být pořízena za účelem uveřejnění v médiích. Je tedy zřejmé, že tyto podmínky nemůže splnit účastník mladší 15let.

Lze přihlásit do soutěže triptychy či diptychy?

Ano, lze. Ovšem vzhledem k tomu, že porota posuzuje výpovědní hodnotu každé z fotografií nebo série jako celku, je vhodnější přihlásit takový příspěvek buď jednotlivě nebo jako sérii např. tří snímků.

Do jaké kategorie lze přihlásit práce ucházející se o grant Prahy?

Sérii snímků nahrajte do: Nová série snímků / kategorie Proměny Prahy.

Mám problém se soutěžním sytémem, jak mám postupovat?

Primární podpora probíhá prostřednictvím emailu podpora@czechpressphoto.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře zde na webu. V krajních případech volejte na +420 602 259 249 (mimo víkendy).

Další užitečné dotazy a především odpovědi na ně budo postupem času přibývat. Pokud máte také na srdci otázku, která se týká letošního ročníku soutěže CZECH PRESS PHOTO, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.