Výukové programy

VÝUKOVÉ PROGRAMY V MULTIŽÁNROVÉM PROSTORU CPC

Výukové programy v multižánrovém prostoru CZECH PHOTO CENTRE jsou určeny pro fotografy a umělce z oblasti fotografie a multimédií, studenty středních a vysokých škol, kreativní mládež a dospělé.

Výuka probíhá v ateliéru Galerie CZECH  PHOTO CENTRE, který je vybaven špičkovou fotografickou technikou Fomei. Situován je přímo u stanice metra Nové Butovice se vstupem z pěší zóny z ulice Seydlerova. V určených hodinách lze tento ateliér využít i pro zpracování úkolů zadaných ve výuce.

Ateliéry pro letní semestr 2017

ATELIÉR DOKUMENTÁRNÍ TVORBY
Lektor : Doc. Karel Cudlín

Doc Mgr. Karel Cudlín - reportážní a dokumentární fotografie

Dvousemestrální předmět reportážní a dokumentární fotografie je určen těm, kteří mají zájem hlavně o zobrazování člověka, jeho jednání i projevy jeho činnosti. Zajímají se nejen o události jako takové, ale snaží se dostat hlouběji pod povrch věcí a porozumět společenským jevům i jejich souvislostem. Důraz je kladen na praktickou výuku, tedy vlastní tvorbu studentů, včetně komunikace s fotografovanými i osobní odpovědnost a angažovanost. Důležitou součástí je také teorie, včetně exkurzů do historie i současnosti oboru.

Dny výuky - středa 17-20hod

Návrh výuky - zimní a letní semestr:
rozdělení výuky na praktickou část a teorii, které se vzájemně prolínají.

Zimní semestr: praxe
od jednoduchých úkolů k složitějším, vše má závazné termíny zadání i odevzdání. V prvních hodinách studenti ukáží svou dosavadní práci, pak bude následovat její společný rozbor a diskuze. Pedagog seznámí studenty s programem a také předvede výsledky své práce.

Jednotlivá cvičení:

 • neopakovatelná událost – jedna až dvě fotografie popisující událost- výsledek je určený k publikování, pro zpravodajství, včetně základních popisků v metadatech...

 • portrét - dvě fotografie osobnosti dle výběru studenta jedna jako reportážní nestylizovaný portrét, druhý portrét vytvořený s určitou mírou stylizace a větší spoluprací s modelem, důležité prostředí, výraz...ne atelier.

 • reportáž určená pro média, téma po konzultaci s pedagogem, odevzdání 5-10 fotografií, včetně grafického návrhu pro tištěné médium, výběr úvodní, případně titulové fotografie.

Letní semestr
dokumentární cyklus na vlastní téma, schválené pedagogem, minimum 10 fotografii, explikace, výstava

Jednotlivé hodiny jsou věnovány v obou semestrech technice a historii reportážní a dokumentární fotografie, jejího uplatnění i významu a proměnám. Úvodní hodiny věnované technice, zopakování základních funkcí fotoaparátu, vzniku obrazu, optice, od analogu k digitálu /v případě, že jsou k dispozici komory, práce v nich/, zdůraznění specifik reportáže z hlediska techniky, užití přídavného světla, práce s bleskem, úprava fotografií pro tisk, černobílá a barevná fotografie, zvláštní žánry reportáže -zpravodajství, sportovní fotografie, divadelní a filmová fotografie, válečná fotografie, subjektivní dokument atd.
V zimním semestru host – agenturní fotograf, v letním dokumentarista.
Další jednotlivé přednášky o dějinách a současnosti reportáže a dokumentu od 19. století - začátky, přes dvacátá a třicátá léta /FSA/, vznik agentury Magnum, osobnosti, Lidská rodina, “zlatá éra fotožurnalismu“, subjektivizace, např. Arbus, Frank, Klein, přesahy dokumentu, nový dokument, současná reportážní a dokumentární fotografie v ČR i ve světě, nová média atd..
Ukázky knih, časopisů, projekce. Společné návštěvy výstav, diskuze, rozbory.
Každý student zpracuje písemně recenzi na výstavu, knihu atd. vážící se k reportážní nebo dokumentární fotografii v rozsahu min. 2 strany A4
V letním semestru možnost workshopu zaměřeného na praxi - jeden až 3 dny.

CV: Doc. Mgr. Karel Cudlín

Narodil se 28.6.1960 v Praze. 
Svobodné povolání
Spolupracuje s vydavatelstvími a nakladatelstvími, televizemi a filmovými produkcemi a v ČR a v zahraničí. Působí jako pedagog.

1997-2003 byl jedním z oficiálních fotografů presidenta republiky Václava Havla.
Hlavní zájem je dokumentární fotografie. Pracuje v cyklech, 
Vystudoval gymnázium, Střední školu sociálně-právní, v roce 1987 absolvoval FAMU katedru Umělecké fotografie. 2015-2016 vedoucí ateliéru dokumentární fotografie na Famu, v roce 2016 habilitoval docentem.

Umělecká stipendia:

 • 1990,1992 Unie výtvarných umělců

 • 1991 Nadace pro umění Dr. Anny Fárové

 • 1994 Český literární fond

 • 1996,1997 Nadace České foto

 • 1999 Grant primátora hlavního města Prahy

 • 2005 Grant primátora hlavního města Prahy


Samostatné výstavy:

 • V Praze (1983,1987,1988,1991,1993,1997,1999,2000,2001,2003, 2004, 2006,2011, 2014, 2016)

 • V posledních patnácti letech samostatně vystavoval např. ve Francii, Německu, Rakousku, Bulharsku, Moldávii, Rumunsku, Chorvatsku, Ázerbajdžánu, Izraeli, Holandsku, Slovinsku, Gruzii,Španělsku, Itálii, Kypru a USA.

 • Účastnil se více než čtyřiceti společných výstav instalovaných v šedesáti městech Evropy a USA.

 • Ve všech ročnících Czech Press Photo dostal sedmnáct ocenění (např. pět prvních cen v jednotlivých kategoriích, cenu firmy Kodak a dvakrát grant primátora hl.m. Prahy).

 • V roce 2008 obdrzel cenu Revolver Revue.

 • V roce 1994 vydalo nakladatelství Torst jeho monografii, 1998 nakladatelství Argo knihu „Izrael 50“ (společně s J.Marcem), v roce 2001 vydalo nakladatelství Torst druhou monografii. Roku 2005 vyšla kniha o Národním divadle, v roce 2008 kniha „Cestou na východ“ s texty Jachyma Topola v nakladatelství Torst.V roce 2010 vysla kniha o architektuře Prahy 3 s texty Zdenka Lukeše.V roce 2011 vydala Židovská obec v Praze knihu o Hagiboru .V roce 2012 kniha 87 magických míst svaté země v nakladatelství Academia. 2016- větší monografie v nakladatelství Torst.

Více
ATELIÉR VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE
Lektor : MgA Štěpánka Stein

Štěpánka Stein - Contemporary magazine photography

Dny výuky - úterý 17-20hod

Teoretická část předmětu se zaměří na vývoj a trendy v současné magazínové produkci /módní a portrétní fotografii/ a představí nejdůležitější osobnosti současné módní a portrétní tvorby. Důležitým prvkem v rámci semináře bude diskuse nad sociologickým kontextem módy a vliv tohoto fenoménu na fotografii. Fotografie se v současné době promítá do širokého spektra sociálních vlivů, jejichž průsečíky vytvářejí naše kolektivní vnímání. Stále častěji se setkáváme s účinnými komunikačními strategiemi, v nichž se myšlenka a její sdělení snoubí se zábavou. Zábavnost ale není pouze přímým cílem, ale především efektivním prostředkem, který činí obsah informace stravitelnějším, popularizuje ho a prosazuje. Zároveň se do magazínových publikací začínají promítat trendy současné fotografie a vizuálního umění. Estetika jednotlivých přístupů se mění v závislosti na již ověřených projektech z vizuálního umění. Právě nyní prezentuje německý fotografJurgen Teller svou knihu na stránkách časopisu ID jako photo story. Hranice fotografie se v rámci magazínové publikace stále posouvá.

Praktická část

Workshopy v exteriérech s použitím zábleskových světel /vila architekta Loose, NTK, Botanická zahrada, atelier Kurta Gebauera/

2 týdenní úkoly s jednotlivými tématy /mainstream, portrét osobnosti, fashion editorial

- každý tým vytvoří magazín na téma (podle něj se bude i časopis jmenovat), které si sám zvolí a ke kterému se budou vázat. Všechny jeho obsahové složky (např. téma „space“ a k němu se bude vztahovat fashion story buď s líčením, space oblečením nebo jen prostředím.).
Všechny magazíny budou mít stejný formát, rubriky a počet stran.Výsledná podoba bude vytištěna na kvalitním digitálním tisku a svázána -formát: 22 × 30 / počet stran: 64 + obálka
rubriky: obsah / editorial / 2 inzerce (na existující produkty)/ hlavní článek k tématu časopisu / fashion story 1 / fashion story 2 (grafik fotí, fotograf designuje) / design / architektura / volné umění / hudba / fotoreportáž / rozhovor / tip(y) pelmel

host / přednáška a diskuze s osobnosti pracujícím v lifestylovém časopise

ukázky prací studentů naleznete zde

CV: Štěpánka Stein 

Autorka žijící a pracující v České republice. Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Pavla Štechy se věnuje fotografii a pracuje jako profesionální fotografka. Zaměřuje se na subjektivní dokument a portrétní fotografii. Od roku 2004 pracuje v autorské dvojici s fotografem Salimem Issou. Ve své volné tvorbě se věnuje především přesahu dokumentární a stylizované fotografie. V minulosti realizovala pod autorským jménem  Stein-Issa  konceptuální série (Beauty Fashion, Mimolimit, Space Cowboys), v roce 2005 dokončili projekt pro grant Hlavního města Prahy na téma Karlín. Jejich práce vybralo renomované německé nakladatelství Taschen pro publikaci nazvanou Best Portfolios (2005). V roce 2006 vydali první publikaci Národní divadlo, sérii portrétů zachycující atmosféru první české scény. V roce 2007 realizovali projekt pro banku Unicredit pro prezentaci na Benátském biennale. Od roku 2008 realizují titulní fotografie pro magazíny Hospodářských novin a od roku 2009 pracují na sériích fotografií zaměřené na vietnamskou komunitu v Čechách. Od roku 2012 fotografují vizuály pro činohru Národního divadla.

Pedagogická činnost

 • Pedagog na Katedře fotografie FAMU, Praha (2007‒2011)

 • Externí Pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (2012‒doposud)

 • Pedagog fotografie CET Academic Programs - FAMU Internatonal (2010‒doposud)

Samostatné výstavy Štěpánka Stein a Salim Issa

 • 2015 Champions, OstravaPhoto festival, Ostrava

 • 2013 Champions, Špálova galerie, Praha

 • 2012 Galerie Josafa Sudka, Národní obrození, Praha

 • 2010 České centrum v Japonsku, Národní divadlo, Tokio

 • 2008 Manes Gallery, Little Hanoi, Praha

 • 2006 Czechmanie, Slovenský dom fotografie, Košice

 • 2006 Czechmanie, Slovenský dom fotografie, Košice

 • 2006 Národní divadlo, České centrum v Berlíně

 • 2006 Národní divadlo, Salon Kolowrat, Praha

 • 2005 Czechmanie, Pražský dům fotografie, Praha

 • 2004 Prezentace grantu Hlavního města Prahy, Galerie Josefa Sudka, Praha

Skupinové výstavy

 • 2012 Czech grand design, Technické muzemum, Praha

 • 2010 Czech grand design, Technické muzemum, Praha

 • 2009 Czech grand design,Umělecko průmyslové muzeum, Praha

 • 2008 Lyon, Festival of Photographie

 • 2006 Prague Biennale

 • 2005 Voyeur, Galerie VŠUP, Praha

 • 2005 Česká fotografie 20. století, Galerie GHMP, Praha

 • 2004 Folkwang museum, Changing faces, Essen

 • 2004 Designmai, Berlín

 • 2004 Cena Jaromíra Funkeho 2004, Pražský dům fotografie

 • 2004 Czechmania, České centrum v Londýně, Londýn 

 • 2004 Messages, Symphony Hall, Birmingham/Design festival

Ocenění / Granty / Stáže v zahraničí

 • 2009 Czech Design Award – fotograf roku 2009

 • 2006 Czech Design Award – fotograf roku 2006

 • 2006 Czech Press Photo – 2. cena v kategorii Portrét

 • 2005 IPRN, Changing Faces, fotografická stáž ve Velké Británii

 • 2004 Nominace na Cenu Jaromíra Funkeho

 • 2003 Czech Press Photo – Grant Hlavního města Prahy, 1. cena v kategorii Portrét

 • 2002 Czech Press Photo – 3. cena v kategorii portrét, 3. cena v kategorii Umění

 • 2001 Czech Press Photo – 2. cena v kategorii Umění

 • 2000 Czech Press Photo – 3. cena v kategorii Umění


Fotografické publikace (výběr):

 • Národní divadlo, vydalo nakladatelství Národní divadlo, Praha 2005

 • Slezské zemské muzeum: Muzeum Silesiae, vydalo Slezské zemské muzeum, Opava 2014

Zastoupení ve sbírkách:

 • Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Sbírka skupiny PPF

Zastoupení v zahraničních sbírkách:

 • Museum Folkwang

Kontakt

MgA. Štěpánka Stein
Na Valech 22, Praha 6
160 00
Tel. 604 710 322
www.s2photo.cz

Více
MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA- WORKSHOP „POHYB A ZVUK JAKO SOUČÁST FOTOGRAFICKÉ TVORBY“
Lektor : MgA Jakub Skokan

Jakub Skokan – multimédia

Dny výuky - bloková víkendová výuka
Víkend 22.4. – 23.4.2017

Cílem workshopu bude seznámit účastníky s možnostmi propojení média fotografie s různorodými prvky z oblasti mulmédií. Dvoudenní seminář bude rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické.

Teoretická část:

V teoretické části lektor Jakub skokan seznámí účastníky semináře s historickými i současnými multimediáními prvky vstupující do oblasti fotografie - "Pohyb a zvuk jako součást fotografické tvorby". Účastníci výuky budou v tento den také vytvářet jednoduchý koncept na jehož základě postaví svoji práci v praktické části, tj. druhý den workshopu.

Praktická část:

Realizace na základě stanovených konceptů a konzultace následných výstupů. Odpolední zhodnocení a stanovení postupu pro samostatnou práci a pokračování ve volné tvorbě autorů.

CV: MgA. Jakub Skokan 

Narozen 2.10.1985 ve Znojmě

Studium:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta Multimediálních komunikací

 • Atelier reklamní fotografie, BcA. 2008, MgA. 2012

Člen a spoluzakladatel BoysPlayNice - www.boysplaynice.com
Spoluzakladatel projektu Zoolandscape - www.zoolandscape.eu
2014 – 2016 - pedagog a vedoucí oboru fotografie na střední odborné škole multimediálních studií v Poděbradech - www.mm4you.cz
2013 – 2016 - Kurátor Galerie Žlutá ponorka ve Znojmě – www.facebook.com/GalerieZlutaPonorka

Ocenění a nominace:

 • 2016
  Czech Grand Design / Česká republika
  Fotograf roku 2015

 • 2014
  GOSEE Award / Německo
  Shortlisted TOP 10 / kategorie – Still Life
  Px3, Prix de La Photographie Paris / Francie
  3.místo / kategorie - Fine Art Landscape
  Sony World Photography Award 2014 / Velká Británie
  Shortlisted / kategorie - Fine Art Architecture

 • 2009
  Frame 009 / Česká republika
  3.místo / kategorie - Vztah
  World Press Photo - Joop Swart Masterclass / Holandsko Nominace

 • 2008
  Shots 2008 Young photographers competition / Velká Británie
  3.místo / kategorie - Instinkt
  Czech press photo 2008 / Česká republika
  1.místo / kategorie – Každodenní život
  Czech press photo 2008 / Česká republika
  Sony junior award / kategorie – Každodenní život
  Frame 008 / Česká republika
  1.místo / kategorie – Síla

Samostatné výstavy

 • Na Pasekách nehoří - galerie Žlutá ponorka, Znojmo, 2012

 • Myslivci [Thinkers] - galerie Na Věčnosti, 2010

 • Na Pasekách nehoří - Valašské muzeum v přírodě, Rožnov, 2010

 • Lukáš - galerie Žlutá ponorka, Znojmo, 2009

 • Lukáš - galerie Artistů, Brno, 2008

Kolektivní výstavy:

 • 2014
  Smích a Zapomnění - galerie Art in Box, Praha
  GOSEE Award - Kaufhaus gallery Jandorf, Berlin

 • 2013
  Někdo se dívá - galerie GAMU, Praha

 • 2012
  Dny české fotografie v Kyjevě - A House gallery, Kyjev
  Obraz, v kterém žijeme - Dům umění, Bratislava

 • 2011
  Obraz, v kterém žijeme - galerie Emila Filly, Muzeum Ústií nad Labem
  Obraz, v kterém žijeme - galerie GASK, Kutná Hora

 • 2010
  Frame 009 - Leica galerie, Praha
  "New Life. New Document" - Klima Bochenska gallery, Varšava
  The Best of Czech Press Photo - Staroměstská radnice, Praha
  Vybrané príspevky - Stredoeuropský dom fotografie, Bratislava
  Prague Photo 2010 - výstavní síň Mánes, Praha
  L.A.F. project "Laughting and Forgetting" - Francouzský institut, Praha
  Frame 009 - Dům pánů z Kunštátu, Dům umění, Brno
  Nevidomí očima fotografů - budova krajského úřadu, Olomouc

 • 2009
  L.A.F. project "Laughting and Forgetting" - Forum 2000, Žofín, Praha
  FotoGrafia, Festival Internazionale di Roma - Palazzo Espozioni, Řím
  Czech Press Photo 2008 - pod záštitou ministerstva zahračí ČR
  Hanoj, Istanbul, Kodaň, Bratislava, Brusel, Řím, Oslo, Stockholm, Sofia
  Frame 008 - galerie Bazilika, České Budějovice
  Frame 008 - zámek Valtice, Valtice
  137°- Wissenschaftspark, Gelsenkirchen
  Prague Photo 2009 - výstavní síň Mánes
  Digestiv - foyer kongresového centra ČNB
  Menu - poslední objednávky, 2008,- - galerie FAVU, Brno
  Menu - poslední objednávky, 2008,- - galerie FAVU, Brno

 • 2008
  Czech Press Photo 2008 - Staroměstská radnice, Praha
  Frame 008 - Leica galerie, Praha
  Menu: - Stredoeuropský dom fotografie, Bratislava
  Menu: galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

 • 2007
  137°- Goethe Institut, Praha
  9.sklizeň - průmyslový areál Svit 32.budova, Zlín

Více

Letní semestr bude probíhat od 27. 2. 2017 do 9. 6. 2017 1x týdně v odpoledních hodinách (17-20hod), v týdnu 6. - 10. 3. výuka nebude, workshop MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY proběhne o víkendu, sobota + neděle á 8 hod.

Přihlášení do ateliérů a workshopu je možné telefonicky na tel. 608 875 556, písemně na cp@czechpressphoto.cz nebo osobně v místě výuky: Galerie CPC, Na Zlatě 1, vstup z ulice Seydlerova.

Cena jednotlivých ateliérů je 5820,-Kč ( za 14 týdnů výuky), cena workshopu je 2240,- Kč (za 16 hodin výuky), studentům denního studia se poskytuje sleva 15% (kurz 4940,- Kč, workshop 1900,- Kč).

Platba je možná v hotovosti nebo kartou v místě výuky v Galerii CPC nebo převodem na účet č. 117742593/0300 ( do poznámky uvést jméno přihlášenéh).