Výukové programy

VÝUKOVÉ PROGRAMY V MULTIŽÁNROVÉM PROSTORU CPC

Výukové programy v multižánrovém prostoru CZECH PHOTO CENTRE jsou určeny pro fotografy a umělce z oblasti fotografie a multimédií, studenty středních a vysokých škol, kreativní mládež a dospělé. 

Výuka probíhá v ateliéru Galerie CZECH  PHOTO CENTRE, který je vybaven špičkovou fotografickou technikou Fomei. Situován je přímo u stanice metra Nové Butovice se vstupem z pěší zóny z ulice Seydlerova. V určených hodinách lze tento ateliér využít i pro zpracování úkolů zadaných ve výuce.

Ateliéry pro letní semestr 2017

•    ATELIÉR DOKUMENTÁRNÍ TVORBY  
       Lektor : Doc. Karel Cudlín  

Doc Mgr. Karel Cudlín - reportážní a dokumentární fotografie

 
Dvousemestrální předmět reportážní a dokumentární fotografie je určen těm, kteří mají zájem hlavně o zobrazování člověka, jeho jednání i projevy jeho činnosti. Zajímají se nejen o události jako takové, ale snaží se dostat hlouběji pod povrch věcí a porozumět společenským jevům i jejich souvislostem. Důraz je kladen na praktickou výuku, tedy vlastní tvorbu studentů, včetně komunikace s fotografovanými i osobní odpovědnost a angažovanost. Důležitou součástí je také teorie, včetně exkurzů do historie i současnosti oboru.
 
Dny výuky - středa 17-20hod

Návrh výuky - zimní a letní semestr:
rozdělení výuky na praktickou část a teorii, které se vzájemně prolínají.
 
Zimní semestr: praxe
od jednoduchých úkolů k složitějším, vše má závazné termíny zadání i odevzdání. V prvních hodinách studenti ukáží svou dosavadní práci, pak bude následovat její společný rozbor a diskuze. Pedagog seznámí studenty s programem a také předvede výsledky své práce.
 
Jednotlivá cvičení:
1 - neopakovatelná událost – jedna až dvě fotografie popisujícíudálost- výsledek je určený k publikování, pro zpravodajství, včetně základních popisků v metadatech...
2 - portrét - dvě fotografie osobnosti dle výběru studenta jedna jako reportážní nestylizovaný portrét, druhý portrét vytvořený s určitou mírou stylizace a větší spoluprací s modelem, důležité prostředí, výraz...ne atelier.
3 - reportáž určená pro média, téma po konzultaci s pedagogem, odevzdání 5-10 fotografií, včetně grafického návrhu pro tištěné médium, výběr úvodní, případně titulové fotografie.
 
Letní semestr – dokumentární cyklus na vlastní téma, schválené pedagogem, minimum 10 fotografii, explikace, výstava
  Jednotlivé hodiny jsou věnovány v obou semestrech technice a historii reportážní a dokumentární fotografie, jejího uplatnění i významu a proměnám. Úvodní hodiny věnované technice, zopakování základních funkcí fotoaparátu, vzniku obrazu, optice, od analogu k digitálu /v případě, že jsou k dispozici komory, práce v nich/, zdůraznění specifik reportáže z hlediska techniky, užití přídavného světla, práce s bleskem, úprava fotografií pro tisk, černobílá a barevná fotografie, zvláštní žánry reportáže -zpravodajství, sportovní fotografie, divadelní a filmová fotografie, válečná fotografie, subjektivní dokument atd.
v zimním semestru host – agenturní fotograf, v letním dokumentarista.
Další jednotlivé přednášky o dějinách a současnosti reportáže a dokumentu od 19. století - začátky, přes dvacátá a třicátá léta /FSA/, vznik agentury Magnum, osobnosti, Lidská rodina, “zlatá éra fotožurnalismu“, subjektivizace, např. Arbus, Frank, Klein, přesahy dokumentu, nový dokument, současná reportážní a dokumentární fotografie v ČR i ve světě, nová média atd..
Ukázky knih, časopisů, projekce. Společné návštěvy výstav, diskuze, rozbory.
Každý student zpracuje písemně recenzi na výstavu, knihu atd. vážící se k reportážní nebo dokumentární fotografii v rozsahu min. 2 strany A4
V letním semestru možnost workshopu zaměřeného na praxi - jeden až 3 dny.
 

CV: Doc. Mgr. Karel Cudlín


Narodil se 28.6.1960 v Praze. 
Svobodné povolání
Spolupracuje s vydavatelstvími a nakladatelstvími, televizemi a filmovými produkcemi a  v ČR  a v zahraničí,.Působí jako  pedagog.

1997-2003 byl jedním z oficiálních fotografů presidenta republiky Václava Havla.
Hlavní zájem je  dokumentární fotografie. Pracuje v cyklech, 

 Vystudoval gymnázium, Střední školu sociálně-právní, v  roce 1987 absolvoval FAMU katedru Umělecké fotografie,. 2015-2016 vedoucí ateliéru dokumentární fotografie na Famu ,v roce 2016 habilitoval docentem.

Umělecká stipendia: 
1990,1992 Unie výtvarných umělců
1991 Nadace pro umění Dr. Anny Fárové
1994 Český literární fond
1996,1997 Nadace České foto
1999 Grant primátora hlavního města Prahy
2005 Grant primátora hlavního města Prahy

Samostatné výstavy: 
v Praze (1983,1987,1988,1991,1993,1997,1999,2000,2001,2003, 2004, 2006,2011, 2014, 2016)
V posledních patnácti letech samostatně vystavoval např. ve Francii, Německu, Rakousku, Bulharsku, Moldávii, Rumunsku, Chorvatsku, Ázerbajdžánu, Izraeli, Holandsku, Slovinsku, Gruzii,Španělsku, Itálii, Kypru a USA.
Účastnil se více než čtyřiceti společných výstav instalovaných v šedesáti městech Evropy a USA.

Ve všech ročnících Czech Press Photo dostal sedmnáct ocenění 
(např. pět prvních cen v jednotlivých kategoriích, cenu firmy Kodak 
a dvakrát grant primátora hl.m. Prahy).
V roce 2008 obdrzel cenu Revolver Revue.
V roce 1994 vydalo nakladatelství Torst jeho monografii, 1998 nakladatelství Argo knihu „Izrael 50“ (společně s J.Marcem), v roce 2001 vydalo nakladatelství Torst  druhou monografii. Roku 2005 vyšla kniha o Národním divadle, v roce 2008 kniha „Cestou na východ“ s texty Jachyma Topola v nakladatelství Torst.V roce 2010 vysla kniha o architektuře Prahy 3 s texty Zdenka Lukeše.V roce 2011 vydala Židovská obec v Praze knihu o Hagiboru .V roce 2012 kniha 87 magických míst svaté země v nakladatelství Academia. 2016- větší monografie v nakladatelství Torst.

 

Více


•    ATELIÉR VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE    
       Lektor : MgA Štěpánka Stein 

Štěpánka Stein - Contemporary magazine photography

Dny výuky - úterý 17-20hod

Teoretická část předmětu se zaměří na vývoj a trendy v současné magazínové produkci /módní a portrétní fotografii/ a představí nejdůležitější osobnosti současné módní a portrétní tvorby. Důležitým prvkem v rámci semináře bude diskuse nad sociologickým kontextem módy a vliv tohoto fenoménu na fotografii. Fotografie se v současné době promítá do širokého spektra sociálních vlivů, jejichž průsečíky vytvářejí naše kolektivní vnímání. Stále častěji se setkáváme s účinnými komunikačními strategiemi, v nichž se myšlenka a její sdělení snoubí se zábavou. Zábavnost ale není pouze přímým cílem, ale především efektivním prostředkem, který činí obsah informace stravitelnějším, popularizuje ho a prosazuje. Zároveň se do magazínových publikací začínají promítat trendy současné fotografie a vizuálního umění. Estetika jednotlivých přístupů se mění v závislosti na již ověřených projektech z vizuálního umění. Právě nyní prezentuje německý fotografJurgen Teller svou knihu na stránkách časopisu ID jako photo story. Hranice fotografie se v rámci magazínové publikace stále posouvá.
 
 
Praktická část
 
Workshopy v exteriérech s použitím zábleskových světel /vila architekta Loose, NTK, Botanická zahrada, atelier Kurta Gebauera/
 
2 týdenní úkoly s jednotlivými tématy /mainstream, portrét osobnosti, fashion editorial/
 
  - každý tým vytvoří magazín na téma (podle něj se bude i časopis jmenovat), které si sám zvolí a ke kterému se budou vázat. Všechny jeho obsahové složky (např. téma „space“ a k němu se bude vztahovat fashion story buď s líčením, space oblečením nebo jen prostředím.).
Všechny magazíny budou mít stejný formát, rubriky a počet stran.Výsledná podoba bude vytištěna na kvalitním digitálním tisku a svázána -formát: 22 × 30 / počet stran: 64 + obálka
rubriky: obsah / editorial / 2 inzerce (na existující produkty)/ hlavní článek k tématu časopisu / fashion story 1 / fashion story 2 (grafik fotí, fotograf designuje) / design / architektura / volné umění / hudba / fotoreportáž / rozhovor / tip(y) pelmel
 
host / přednáška a diskuze s osobnosti pracujícím v lifestylovém časopise

Ukázky prací z Ateliéru naleznete zde.

CV: Štěpánka Stein 


Autorka žijící a pracující v České republice. Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Pavla Štechy se věnuje fotografii a pracuje jako profesionální fotografka. Zaměřuje se na subjektivní dokument a portrétní fotografii. Od roku 2004 pracuje v autorské dvojici s fotografem Salimem Issou. Ve své volné tvorbě se věnuje především přesahu dokumentární a stylizované fotografie. V minulosti realizovala pod autorským jménem  Stein-Issa  konceptuální série (Beauty Fashion, Mimolimit, Space Cowboys), v roce 2005 dokončili projekt pro grant Hlavního města Prahy na téma Karlín. Jejich práce vybralo renomované německé nakladatelství Taschen pro publikaci nazvanou Best Portfolios (2005). V roce 2006 vydali první publikaci Národní divadlo, sérii portrétů zachycující atmosféru první české scény. V roce 2007 realizovali projekt pro banku Unicredit pro prezentaci na Benátském biennale. Od roku 2008 realizují titulní fotografie pro magazíny Hospodářských novin a od roku 2009 pracují na sériích fotografií zaměřené na vietnamskou komunitu v Čechách. Od roku 2012 fotografují vizuály pro činohru Národního divadla.


Pedagogická činnost

 Pedagog na Katedře fotografie FAMU, Praha (2007‒2011)
 Externí Pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (2012‒doposud)
 Pedagog fotografie CET Academic Programs - FAMU Internatonal (2010‒doposud)

Samostatné výstavy Štěpánka Stein a Salim Issa

2015 Champions, OstravaPhoto festival, Ostrava
2013 Champions, Špálova galerie, Praha
2012 Galerie Josafa Sudka, Národní obrození, Praha
2010 České centrum v Japonsku, Národní divadlo, Tokio
2008 Manes Gallery, Little Hanoi, Praha
2006 Czechmanie, Slovenský dom fotografie, Košice
2006 Czechmanie, Slovenský dom fotografie, Košice
2006 Národní divadlo, České centrum v Berlíně
2006 Národní divadlo, Salon Kolowrat, Praha
2005 Czechmanie, Pražský dům fotografie, Praha
2004 Prezentace grantu Hlavního města Prahy, Galerie Josefa Sudka, Praha

Skupinové výstavy 

2012 Czech grand design, Technické muzemum, Praha
2010 Czech grand design, Technické muzemum, Praha
2009 Czech grand design,Umělecko průmyslové muzeum, Praha
2008 Lyon, Festival of Photographie
2006 Prague Biennale
2005 Voyeur, Galerie VŠUP, Praha
2005 Česká fotografie 20. století, Galerie GHMP, Praha
2004 Folkwang museum, Changing faces, Essen
2004 Designmai, Berlín  
2004 Cena Jaromíra Funkeho 2004, Pražský dům fotografie
2004 Czechmania, České centrum v Londýně, Londýn 
2004 Messages, Symphony Hall, Birmingham/Design festival 

Ocenění / Granty / Stáže v zahraničí

2009 Czech Design Award – fotograf roku 2009
2006 Czech Design Award – fotograf roku 2006
2006 Czech Press Photo – 2. cena v kategorii Portrét
2005 IPRN, Changing Faces, fotografická stáž ve Velké Británii
2004 Nominace na Cenu Jaromíra Funkeho
2003 Czech Press Photo – Grant Hlavního města Prahy, 1. cena v kategorii Portrét 
2002 Czech Press Photo – 3. cena v kategorii portrét, 3. cena v kategorii Umění 
2001 Czech Press Photo – 2. cena v kategorii Umění
2000 Czech Press Photo – 3. cena v kategorii Umění 

Fotografické publikace (výběr):
Národní divadlo, vydalo nakladatelství Národní divadlo, Praha 2005
Slezské zemské muzeum: Muzeum Silesiae, vydalo Slezské zemské muzeum, Opava 2014

Zastoupení ve sbírkách: 
Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze, Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Sbírka skupiny PPF 

Zastoupení v zahraničních sbírkách: 
Museum Folkwang 

Kontakt

MgA. Štěpánka Stein
Na Valech 22, Praha 6
160 00
Tel. 604 710 322
www.s2photo.cz

Více


•    MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA - WORKSHOP „POHYB A ZVUK JAKO SOUČÁST FOTOGRAFICKÉ TVORBY“     
       Lektor : MgA Jakub Skokan 

Jakub Skokan – multimédia

Dny výuky - bloková víkendová výuka
Víkend 22.4. – 23.4.2017.

Cílem workshopu bude seznámit účastníky s možnostmi propojení média fotografie s různorodými prvky z oblasti mulmédií. Dvoudenní seminář bude rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické.

Teoretická část:

V teoretické části lektor Jakub skokan seznámí účastníky semináře s historickými i současnými multimediáními prvky vstupující do oblasti fotografie - "Pohyb a zvuk jako součást fotografické tvorby" Účastníci výuky budou v tento den také vytvářet jednoduchý koncept na jehož základě postaví svoji práci v praktické části, tj. druhý den workshopu.

Praktická část:

Realizace na základě stanovených konceptů a konzultace následných výstupů. Odpolední zhodnocení a stanovení postupu pro samostatnou práci a pokračování ve volné tvorbě autorů.

 

CV: MgA. Jakub Skokan 


Narozen 2.10.1985 ve Znojmě

Studium:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta Multimediálních komunikací
Atelier reklamní fotografie, BcA. 2008, MgA. 2012

Člen a spoluzakladatel BoysPlayNice - www.boysplaynice.com
Spoluzakladatel projektu Zoolandscape - www.zoolandscape.eu
2014 – 2016 - pedagog a vedoucí oboru fotografie na střední odborné škole multimediálních studií v Poděbradech - www.mm4you.cz
2013 – 2016 - Kurátor Galerie Žlutá ponorka ve Znojmě – www.facebook.com/GalerieZlutaPonorka

Ocenění a nominace:
2016
Czech Grand Design / Česká republika
Fotograf roku 2015

2014
GOSEE Award / Německo
Shortlisted TOP 10 / kategorie – Still Life
Px3, Prix de La Photographie Paris / Francie
3.místo / kategorie - Fine Art Landscape
Sony World Photography Award 2014 / Velká Británie
Shortlisted / kategorie - Fine Art Architecture

2009
Frame 009 / Česká republika
3.místo / kategorie - Vztah
World Press Photo - Joop Swart Masterclass / Holandsko Nominace

2008
Shots 2008 Young photographers competition / Velká Británie
3.místo / kategorie - Instinkt
Czech press photo 2008 / Česká republika
1.místo / kategorie – Každodenní život
Czech press photo 2008 / Česká republika
Sony junior award / kategorie – Každodenní život
Frame 008 / Česká republika
1.místo / kategorie – Síla

Samostatné výstavy
Na Pasekách nehoří - galerie Žlutá ponorka, Znojmo, 2012
Myslivci [Thinkers] - galerie Na Věčnosti, 2010
Na Pasekách nehoří - Valašské muzeum v přírodě, Rožnov, 2010
Lukáš - galerie Žlutá ponorka, Znojmo, 2009
Lukáš - galerie Artistů, Brno, 2008

Kolektivní výstavy:
2014
Smích a Zapomnění - galerie Art in Box, Praha
GOSEE Award - Kaufhaus gallery Jandorf, Berlin

2013
Někdo se dívá - galerie GAMU, Praha

2012
Dny české fotografie v Kyjevě - A House gallery, Kyjev
Obraz, v kterém žijeme - Dům umění, Bratislava

2011
Obraz, v kterém žijeme - galerie Emila Filly, Muzeum Ústií nad Labem
Obraz, v kterém žijeme - galerie GASK, Kutná Hora

2010
Frame 009 - Leica galerie, Praha
"New Life. New Document" - Klima Bochenska gallery, Varšava
The Best of Czech Press Photo - Staroměstská radnice, Praha
Vybrané príspevky - Stredoeuropský dom fotografie, Bratislava
Prague Photo 2010 - výstavní síň Mánes, Praha
L.A.F. project "Laughting and Forgetting" - Francouzský institut, Praha
Frame 009 - Dům pánů z Kunštátu, Dům umění, Brno
Nevidomí očima fotografů - budova krajského úřadu, Olomouc

2009
L.A.F. project "Laughting and Forgetting" - Forum 2000, Žofín, Praha
FotoGrafia, Festival Internazionale di Roma - Palazzo Espozioni, Řím
Czech Press Photo 2008 - pod záštitou ministerstva zahračí ČR
Hanoj, Istanbul, Kodaň, Bratislava, Brusel, Řím, Oslo, Stockholm, Sofia
Frame 008 - galerie Bazilika, České Budějovice
Frame 008 - zámek Valtice, Valtice
137°- Wissenschaftspark, Gelsenkirchen
Prague Photo 2009 - výstavní síň Mánes
Digestiv - foyer kongresového centra ČNB
Menu - poslední objednávky, 2008,- - galerie FAVU, Brno
Menu - poslední objednávky, 2008,- - galerie FAVU, Brno

2008
Czech Press Photo 2008 - Staroměstská radnice, Praha
Frame 008 - Leica galerie, Praha
Menu: - Stredoeuropský dom fotografie, Bratislava
Menu: galerie Měsíc ve dne, České Budějovice

2007
137°- Goethe Institut, Praha
9.sklizeň - průmyslový areál Svit 32.budova, Zlín  

Více


Letní semestr bude probíhat od 27. 2. 2017 do 9. 6. 2017 1x týdně v odpoledních hodinách (17-20hod), v týdnu 6. - 10. 3. výuka nebude, workshop MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY proběhne o víkendu, sobota + neděle á 8 hod.

Přihlášení do ateliérů a workshopu je možné telefonicky na tel. 608 875 556, písemně na cp@czechpressphoto.cz nebo osobně v místě výuky: Galerie CPC, Na Zlatě 1, vstup z ulice Seydlerova.

Cena jednotlivých ateliérů je 5820,-Kč ( za 14 týdnů výuky), cena workshopu je 2240,- Kč (za 16 hodin výuky), studentům denního studia se poskytuje sleva 15% (kurz 4940,- Kč, workshop 1900,- Kč).

Platba je možná v hotovosti nebo kartou v místě výuky v Galerii CPC nebo převodem na účet č. 117742593/0300 ( do poznámky uvést jméno přihlášenéh).