Pronájem

Pronájmy CPC

CPC nabízí komerční pronájem prostor galerie nebo její části, pro účely výstav, workshopů , přednášek atd.
galerie1 – 125m2
galerie2 – 54m2
zasedací místnost – 29m2

Schéma galerie

CPC prostory

Doplňkové služby:

 • zapůjčení rámů na výstavu 56x60 cm a 100x70 cm

 • adjustace fotografií

 • tisk fotografii

 • reklamní spoty (videozáznam)

 • fotograf

 • moderátor

 • grafické a DTP práce z dodaných podkladů

 • tisk reklamních materiálů

 • instalace na multimediální media

 • příprava ozvučení výstavy

 • příprava osvětlení výstavy

 • pronájem reklamního prostoru na venkovních světelných panelech

 • možnost využití služeb restaurace

Podmínky a ceny pronájmu na vyžádání.